Plaatsing
Erinstone® Irish Blue Limestone
•  ThinLine tegels
ThinLine tegels werden speciaal ontworpen voor een snelle, goedkope en risicovrije plaatsing. Ze kunnen gebruikt worden rechtstreeks op de chape, overheen een bestaande vloer, of zelfs op een houten roostering mits gebruik van een aangepast verlijming systeem.
Voorbereiding van het vloer- of wandoppevlak
Alvorens te starten moet aan volgende vereisten worden voldaan:
Ondergrond voldoende droog : Het is van groot belang dat er geen
restvocht wordt gevangen onder de natuursteenbetegeling.
Voor nieuwe chape of nieuw pleisterwerk geldt volgende vuistregel :
Per cm dikte 1 week droogtijd alvorens plaatsing ThinLine®
Vb : Chape dikte 7 cm = droogtijd 7 weken
       Bepleistering dikte 2 cm = droogtijd 2 weken
Ondergrond voldoende egaal : De typische dikte van een tegellijm
is +/- 3 mm. Dit betekent dat er weinig ruimte is om putten of bulten
in de ondergrond te compenseren. Tip : Benadruk het feit dat de chape
egaal wordt afgewerkt en controleer of dit het geval is ,
vooral in hoeken en kanten van de vloer.
De tegellijm
Volgende producten zijn perfect geschikt voor het kleven
van ThinLine Antique® :
 
o
 
 
o
  
   
o   
FERMAPLUS, wit: Producent Weber. Wit poeder verkrijgbaar
per 25 kg dat dient te worden gemengd met water.
Verbruik +/- 2.5 kg/m²
ARDAFLEX, wit: Producent Bostic Findley. Wit poeder
verkrijgbaar per 25 kg dat dient te worden gemengd met
water. Verbruik +/- 2.5 kg/m²
GRANIRAPIDE: Producent Mapei. 2 component lijm.
Poeder wordt gemengd met een bijgeleverde latex zonder
gebruik van water.
Andere lijmsoorten kunnen eveneens in aanmerking komen.
Vraag wel of zij geschikt zijn voor natuurkalksteen en of zij behoren tot
midden- of dikbedlijmen met hoge flexibiliteit en opentijd.
Het aanbrengen van de lijm
Het aanbrengen van de lijm gebeurt in principe enkel op het vloer- of
wandoppervlak en met behulp van een lijmkam met betanding van 6 mm.
Tips bij het aanbrengen:
o
  
o
 
  
o

o
Zorg ervoor dat de lijm aangebracht wordt over gans
het oppervlak van de tegel.
De stand van de kam bepaalt de dikte van de lijmlaag:
                              > vertikaler : dikkere lijmlaag
                              > horizontaler: dunnere lijmlaag
Breng de lijm iets verder aan dan de rand van
de te plaatsen tegel.
Druk de tegels in de lijm met de hand : +/- 1.5 mm
aandrukken. Gebruik een waterpas op een pasrij om een
mooi vlak aan te houden
Het plaatsen van de tegels
Omdat het gaat om een 100% natuurproduct is er steeds een diversiteit
in de tegels merkbaar. Zowel kleurdiepte, als variatie in effenheid per
tegel alsook het af en toe aanwezig zijn van calcietaders of grotere
fossielen zorgen voor deze variatie.
ZEER BELANGRIJK : werk steeds bij de plaatsing met
verschillende deelverpakkingen terzelfdertijd. Uit verschillende
pakketjes en uit verschillende kisten (indien meer dan 1 kist
voorzien is). Zorg daardoor zelf voor een mooie afwisseling
van de verschillende tegels. Hierdoor wordt het resultaat op
zich rijker en vormt het één geheel.
 

Zorg ervoor dat de onderzijde van de tegels schoon en stofvrij is.
Meet de plaats eerst na om kleine snijstukken te vermijden.
Om een gelijke voeg te krijgen kan gebruik worden gemaakt
van plastic voegkruisjes met een dikte van 3 mm of meer.
In ieder hoekpunt kan een kruisje worden gelegd.
Let wel op dat dit kruisje voldoende diep ligt zodat het mee
kan worden ingevoegd.

Het versnijden van de tegels kan gebeuren met een slijpmolen.
Tip : Gezien het fijne kalkstof dat hierbij vrijkomt gebeurt dit best in open lucht.

Het opvoegen van de tegels

Dit kan relatief snel gebeuren na de plaatsing.Echter aangeraden
wordt om minimum 1 week te wachten alvorens op te voegen.
De kleur van de voeg bepaald mede het uitzicht van de vloer.
Vraag daarom advies bij uw ThinLine verdeler.
Haal het aangemaakte voegsel (poeder gemengd met water)
met een aftrekker over de tegels totdat alle voegen zijn volgelopen.
Laat deuren en ramen dicht en wacht enige tijd tot het voegsel
licht is opgesteven
Ga vervolgens met een vochtige dweil over de tegels om
het tegeloppervlak schoon te maken.
Tips bij het verwijderen van overtollig voegsel:

o Voeg in en verwijder het overtollige voegsel vrij snel.
o Verdeel de vloer in delen van +/- 10 m² voor het voegen
   en vervolgens schoonwrijven.
o Reinig de dweil zeer regelmatig in proper water
   zodat geen cementsluier achterblijft op het tegelvlak
o Wrijf niet ‘in’ de voegen maar ‘over’ de voegen
   zodat er voldoende voegsel achterblijft
o Wrijf diagonaal over het vloeroppervlak en dus NIET
   in de langsrichting van de voegen.
o Poets nogmaals op met een droge doek.
BELANGRIJK : Gebruik nooit cementsluierverwijderaars om de laatste
resten weg te halen. Deze kunnen het tegeloppervlak beschadigen.
Zorg er eerder voor dat de cement afdoende verwijderd wordt
onmiddellijk na het invoegen. STOP DUS NIET MET POETSEN
VOORALEER DE VLOER VOLLEDIG ZUIVER IS !
Uitzettingsvoegen

Bij het werken op nieuwe chape kan de tegel gekleefd worden tot tegen
de randisolatie. Deze laatste dient dan als uitzettingsruimte voor de vloer.
Bij grotere tegeloppervlaktes groter dan +/- 40 m² of lengtes groter dan 8 m,
dient er een flexibele uitzettingsvoeg te worden voorzien doorheen
het tegeloppervlak. Dit dient best te gebeuren door een vakman.

Vloerverwarming
ThinLine Antique kan perfect worden geplaatst in combinatie met
vloerverwarming. Echter gezien het specifieke in verband met
temperatuur gradiënten, warmtegeleiding, enz… raden wij aan om
de plaatsing over te laten aan een vakman.
Onderhoud
Zie rubriek ‘Onderhoud’>>>
                 
<< Plaatsing